Condicions generals de contractació

Aquestes condicions s'acorden entre la societat StarStick SL, amb domicili fiscal a Folch i Torres, 5B, 08500, Vic, Espanya i CIF B66806241 i qualsevol persona que vulgui fer una compra a través de la pàgina web de l'empresa; www.starstickvinilos.com , a partir d'ara anomenat "Usuari".

Aquestes condicions regulen totes les etapes necessàries per fer la comanda i garanteixen el seguiment d'aquesta transacció entre les dues parts contractants.

1. Informació de l'empresa

Denominació social: STARSTICK SL
Domicili social: Folch i Torres, 5B – 08500 – Vic
Número d'identificació fiscal: B66806241
Correu electrònic: info@starstickvinilos.com

2. Destinataris dels productes i serveis

Poden registrar-se com a usuaris del portal www.starstickvinilos.com , i posteriorment realitzar la compra dels productes del web, qualsevol persona física major de 18 anys, o persona jurídica degudament representada que accepta els termes i condicions que fixa l'empresa en aquest contracte. En queden excloses totes les persones menors de 18 anys com a possibles usuaris d'aquest portal.

En fer la comanda, l'Usuari manifesta l'acceptació, plena i completa, de les condicions generals de venda, dels preus i de la descripció dels articles contemplats en aquesta transacció. Aquestes condicions generals de venda són les úniques aplicables entre les dues parts.

3. Informació productes i preus

Els preus dels productes s'indiquen amb els impostos inclosos. No inclouen les despeses de transport. Aquestes despeses es mostren a la fase final abans de realitzar la comanda.

StarStick SL es guarda el dret a modificar els preus i les especificacions sense previ avís. No obstant això, els preus es facturen en base als preus mostrats en el moment del registre de les comandes, sempre en cas que hi hagi existències suficients.

Les dades incloses a cadascuna de les fitxes dels productes oa les seves fotografies tenen una funció merament informativa. Com a conseqüència, StarStick SL declina qualsevol responsabilitat per l'aparició d'errors en aquesta informació. En cas d'haver-los StarStick SL, es compromet a prendre les mesures que estiguin al seu abast per corregir els errors o omissions esmentats després d'haver estat informada dels mateixos. Tot usuari disposa d'un dret de retractació de 7 dies causat per la no-conformitat dels productes venuts amb la seva fitxa descriptiva o pel caràcter erroni de les informacions contingudes en aquesta.

Les mides detallades dels vinils poden tenir una variació degut al procés d'impressió i manipulació. Els colors mostrats són orientatius, poden variar depenent de la configuració i la pantalla de cada dispositiu.

Durant el procés de preparació de les comandes, tot i qualsevol error de preus que eventualment es pugui presentar a la pàgina web degut a anomalies tècniques serà detectat. En aquesta situació, l'usuari serà contactat. Si el preu del producte presentat a la pàgina web fos en realitat més baix, la diferència serà retornada a l'Usuari. Si el preu fos superior, el client serà informat i podrà acceptar o cancel·lar la comanda.

Quan una comanda es trobi en preparació per a ser enviat no podrà ser anul·lat.

4. Formes de pagament

StarStick SL proposa a l'Usuari diversos mètodes de pagament: Targeta de crèdit, transferència bancària o ClearPay

4.1 Pagament amb targeta

StarStick SL utilitza el TPV Virtual de Caixa Banc – La Caixa.

StarStick SL accepta pagaments amb targetes de les marques Visa, MasterCard i JCB.

El TPV virtual és un dispositiu preparat per fer vendes de manera segura a través d'Internet, i funciona de la manera següent:

A.- Si l'Entitat financera així ho decideix, intentarà contactar amb el banc emissor de la targeta per sol·licitar l'autenticació del titular (verificació de la identitat) abans de sol·licitar la corresponent petició d'autorització. D'aquesta manera es pot garantir, que només el titular genuí, amo de la targeta, hi podrà operar.

B.- Implementa SSL a totes les comunicacions que impedeixen la intercepció de la informació per tercers. Per tant, la confidencialitat està assegurada a totes les comunicacions que s'estableixin durant la transacció.

C.- També habilita mecanismes per provar l'autenticitat de l'origen de les transaccions i que impedeixen, així mateix, la manipulació de dades per tercers. D'aquesta manera, s'assegura la integritat de les dades de la transacció.

D.- Les dades de les targetes no són normalment conegudes pel comerç, de manera que s'evita que aquesta informació pugui ser utilitzada posteriorment per tercers de forma fraudulenta. Aquesta informació és emmagatzemada convenientment pel TPV Virtual que alhora la proporcionarà al sistema de pagaments quan sigui necessari (per exemple en una devolució).

Per tant, totes les transaccions realitzades a través del TPV Virtual comptaran amb totes les garanties de seguretat, confidencialitat i integritat per als agents participants: titulars de targetes i entitats emissores, i comerços i entitats adquirents.

4.2 Pagament per transferència

Els pagaments mitjançant transferència bancària s'ingressaran al compte següent:

Beneficiari: STARSTICK SL
Entitat: La Caixa
Compte Corrent: ES1221000288840200451454

El número de compte bancari apareixerà també a la pantalla de confirmació de la comanda ia més serà enviada per correu electrònic per poder efectuar l'ingrés per l'import corresponent. Un cop ingressat l'import, StarStick SL comença a gestionar la comanda. Algunes transferències no es fan efectives fins a almenys 48 hores (dies feiners) després de l'ingrés.

Si transcorreguts 15 dies hàbils StarStick SL no ha rebut el pagament la comanda serà cancel·lada. El número de compte per fer el pagament és el següent:
La Caixa: ES1221000288840200451454

4.2 ClearPay

Pagueu còmodament en terminis sense interessos ni despeses addicionals.

5. Disponibilitat de productes

En cas que StarStick SL no disposi de la totalitat o parcialitat dels productes sol·licitats per l'usuari, aquest serà informat per e-mail o per telèfon, i podrà triar si desitja l'anul·lació total de la comanda o l'enviament parcial i el reemborsament proporcional de els productes no disponibles.

Si ja s'hagués efectuat el càrrec en compte en el moment de donar la informació relativa a la indisponibilitat del producte, es realitzaria un procediment de reemborsament pels imports corresponents, al compte bancari que desitgés l'usuari, al qual prèviament se'n realitzaria una trucada telefònica o se li enviaria un correu electrònic.

Els reintegraments es realitzen en el mateix suport en què va realitzar el pagament en els períodes següents:

- Transferència bancària: de 5 a 8 dies hàbils

- Targeta de crèdit: 5 dies hàbils

- Targeta de dèbit: 30 dies hàbils

6. Condicions de lliurament

Els enviaments es fan a través de l'empresa de transports CorreosExpress servei 24h. Els costos d'enviament són gratuïts per a Espanya (excepte illes) a partir de 85€ de compra. El termini de lliurament és de 24-48 hores per a productes en estock i de 4-7 dies per a productes sense estock i/o productes personalitzats. L

En el cas que el termini de lliurament fos molt diferent de l'indicat al web starStick SL es posaria en contacte amb l'usuari mitjançant un correu electrònic o una trucada telefònica per informar del termini real i confirmar la comanda. No obstant això, la modificació del període de lliurament indicat inicialment no implicarà l'anul·lació de la comanda ni cap indemnització.

Els productes seran enviats en un màxim de 14 dies naturals per als clients que facin servir el mètode de pagament de ClearPay.

L'Usuari pot seguir totes les etapes de l'enviament, des del moment de la compra fins al lliurament, des del Menú/Les meves comandes. El lliurament del paquet es fa a la mà al domicili o lloc indicat per l'Usuari. En cas d'estar absent en el moment del lliurament, l'empresa de transports deixa avís de pas i el comprador s'ha de posar en contacte amb l'empresa de transports per acordar una hora de lliurament nova. Si passats 7 dies des del primer intent de lliurament l'usuari no s'ha posat en contacte amb l'empresa de transports, el paquet serà tornat a les instal·lacions de StarStick SL. En aquest cas, l'usuari pot sol·licitar l'abonament de compra o el reenviament del paquet. En tots dos casos les despeses d'enviament correran al vostre compte. Si es desitja l'abonament StarStick SL retorna l'import total de la compra menys les despeses de l'enviament, ja que el servei de transport ja s'ha realitzat, i si es vol el reenviament del paquet, l'usuari ha de tornar a contractar el servei de missatgeria.

Els paquets petits contractat mitjançant Correus Postal (Correus ordinari) tenen un termini de lliurament de 5-8 dies, un cop fabricat el producte. Aquest tipus de transport no permet fer el seguiment del paquet i el lliurament no es fa a la mà, es deixa el paquet a la bústia.
Si la forma de pagament és mitjançant transferència bancària, l'enviament no es fa efectiu fins que no s'hagi comprovat el pagament.
Les despeses d'enviament assumeixen una part del cost de l'enviament i la preparació logística del paquet. En cas de paquets molt petits s´ofereix l´opció de contractar l´enviament mitjançant l´empresa de transports o Correus Postal.

Les despeses de preparació i enviament no poden agrupar compres diferents. Cada enviament té un cost associat. A les comandes de diversos articles es farà un únic enviament que es correspondrà amb l'article el termini de lliurament del qual sigui major.

El lliurament es considera efectuat al moment que el transportista posa el producte a disposició de l'usuari. Correspon al destinatari verificar els productes a la recepció dels mateixos i exposar totes les excepcions i reclamacions que puguin estar justificades. El client disposarà de 24 hores per comprovar la integritat de tots els components del producte així com comprovar que inclou tots els accessoris indicats a la pàgina de producte. Passat aquest temps es donarà per acceptat la integritat i el contingut del producte.

Per consultar els preus dels serveis de lliurament pitxa aquí

Si la direcció de lliurament es troba en un país fora de la UE, el paquet haurà de passar duanes i es podrà veure subjecte a impostos. En aquest cas, les despeses de DUA aniran a càrrec del comprador.

Les trameses a les Illes Canàries estan subjectes al pagament d'aranzels i impostos d'importació, així com a les duanes locals.

7. Reemborsament – Devolució – Desistiment

L'Usuari té 15 dies, des de la recepció del paquet, per fer la devolució total o parcial de la comanda.

Els clients que facin servir el mètode de pagament de ClearPay disposen de 14 dies per realitzar la devolució total o parcial de la comanda.

Únicament es poden tornar productes que estiguin en perfectes condicions i en el seu embalatge original. Els productes personalitzats (amb nom o color), productes utilitzats o vinils ja manipulats NO es poden tornar.

Tots els papers pintats de StarStick es fabriquen sota comanda, i queden exempts de desistiment. Si els papers rebuts presenten algun error o defecte de fabricació StarStick es farà responsable de la seva devolució, però si el producte es rep en perfectes condicions no es faran canvis ja que es consideren productes personalitzats.

Si el producte és defectuós o erroni, es pot sol·licitar la devolució sempre que no hagi estat manipulat. Un cop el client instal·li o manipuli el producte no es podrà tornar sota cap concepte.

Les despeses del transport derivades de la devolució del producte aniran a compte de l'Usuari, sempre que el producte no sigui defectuós o erroni.

L'usuari té dues opcions per fer arribar el producte a les instal·lacions de StarStick SL

Enviament independent

L'Usuari contracta qualsevol agència de transports i fa arribar el paquet a la següent adreça postal:

StarStick Vinils - Folch i torres, 5 B - 08500 - Vic

Recollida a porta (Vàlid únicament per a recollides a la península)

StarStick SL ofereix el servei de gestió i recollida de paquets. El servei té un cost de 5€ i amb ell l'usuari només ha d'imprimir una etiqueta i enganxar-la a sobre del paquet.

Un cop rebuda la mercaderia i comprovat que està en perfectes condicions, es tramita la devolució de l'import del producte (sense despeses d'enviament) amb el mateix sistema que es va fer el pagament.

8. Garanties

StarStick SL garanteix que pot vendre productes i serveis des de la pàgina web www.starstickvinilos.com , i que disposa de la tècnica necessària per realitzar les diferents transaccions en línia.

Els diferents productes que es poden adquirir mitjançant el portal www.starstickvinilos.com disposen de la garantia obligatòria del fabricant quant a qualitat o funcionament. StarStick SL no concedeix cap garantia sobre productes o serveis de tercers.

StarStick SL fa els millors esforços perquè la informació que apareix sigui correcta, però no pot garantir l'exactitud en les descripcions. Els productes poden patir petites variacions quant a les especificacions, colors o altres característiques de disseny.

L'Usuari serà responsable, llevat que s'indiqui el contrari, de les despeses de transport, telefòniques, correus i altres despeses ocorregudes durant el període de garantia.

9. Signatura i prova

Els registres informatitzats, conservats als sistemes informàtics de la societat StarStick SL en condicions de seguretat, es consideren com una prova de les comunicacions, de les comandes i dels pagaments realitzats entre les parts, d'acord amb les disposicions legals, i permetran exigir els imports que figurin al correu electrònic de confirmació de la comanda. Aquesta validació serveix com a signatura i acceptació de totes les operacions realitzades a la pàgina web.

L'Usuari que no disposi de número de client haurà de crear el compte client, emplenant tots els camps obligatoris indicats amb un asterisc. En cas de tractar-se d'un nou Usuari, els serveis de StarStick SL us atribuiran un número de client immediatament després de realitzar la primera comanda. El número de client és estrictament personal i intransferible.

10. Responsabilitat

StarStick SL rebutja tota responsabilitat que es derivi de la mala utilització dels continguts exposats en aquesta web i es reserva el dret a actualitzar-los, eliminar-los, establir limitacions i/o restringir-ne l'accés en qualsevol moment, de manera temporal o permanent. Alhora, rebutja les responsabilitats que puguin derivar-se d'errors tipogràfics o qualsevol informació no continguda en aquesta web.

StarStick SL no garanteix que el web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels danys causats per l'accés a la web o per la impossibilitat d'accedir-hi.

StarStick SL no es responsabilitza de la informació, serveis ni productes que apareguin a pagines web enllaçades a www.starstickvinilos.com .

11. Tractament de les dades personals

Les dades personals que els usuaris d'aquest web facilitin a l'empresa, mitjançant els formularis de consulta o els formularis de registre de clients, s'incorporaran als fitxers informatitzats corresponents de StarStick SL d'acord amb la legislació o normativa vigent en cada cas, i es garanteix la confidencialitat en el tractament.

En cap cas, aquestes dades seran cedides, venuts o llogades amb cap altre fi que la realització d'un lliurament o per respondre a un requeriment judicial.

Les dades personals seran utilitzades única i exclusivament pels serveis interns de StarStick SL. S'utilitzaran per tramitar les compres, des de la comanda fins al lliurament, millorar els serveis al client, informar de promocions o esdeveniments de caràcter comercial de StarStick.

Els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a les dades personals contingudes a la nostra base de dades s'exerciran mitjançant notificació per escrit, indicant clarament a l'assumpte "Tutel·la de Drets LOPD", a l'atenció de: info@starstickvinilos.com

Per a més informació haureu de consultar la pestanya "Política de privadesa i cookies" .

12. Enviament d'informacions per part de StarStick SL

El terme Newsletter inclou tots els correus electrònics, ofertes promocionals i butlletins institucionals que contenen informació sobre StarStick SL o sobre l'Usuari, que StarStick envia directament a la bústia de correu electrònic de l'Usuari.

L'Usuari se subscriu a la newsletter de StarStick en el moment en què realitza la primera comanda. L'usuari podrà accedir i modificar les seves dades personals en qualsevol moment a l'Espai Client, a la pestanya "Modificar dades personals" .

13. Drets d'autor, propietat intel·lectual i industrial

Tots els seus continguts, incloent-hi els textos, imatges, so i qualsevol altre material, són propietat de StarStick SL. L'Usuari reconeix que la reproducció, còpia, comercialització, distribució, transformació, reutilització, comunicació pública i en general qualsevol altra forma d'explotació de les imatges i els dibuixos que apareixen en aquest portal www.starstickvinilos.com , sense autorització expressa i per escrit de els propietaris de lempresa constitueix una infracció dels seus drets de propietat intel·lectual i/o industrial. Els usuaris han de respectar els drets d'autor i els avisos de propietat.

14. Modificacions del present contracte

StarStick SL podrà modificar el contingut del present contracte, sempre que hi hagi una causa o motiu suficient per fer-ho. En cas de modificació se'n notificarà als usuaris mitjançant un correu electrònic o una publicació a la pàgina web, especificant amb claredat, els motius i efectes de tot tipus, a fi que l'usuari pugui, després, ratificar la seva acceptació.

15. Legislació aplicable

Tenint en compte que l'empresa prestadora dels serveis d'aquest contracte està establerta a Espanya la legislació aplicable serà la legislació espanyola. Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, als Codis Civil i de Comerç ia les restants normes civils o mercantils sobre contractes, en especial, les normes de protecció dels consumidors i usuaris i d'ordenació de l'activitat comercial .

Aquest contracte entrarà en vigor i tindrà efectes plens des del moment en què es produeixi l'acceptació de l'usuari.

Aquest contracte es pot emmagatzemar i reproduir pels mitjans electrònics o informàtics habituals.

16. Responsabilitats

L'incompliment de les presents condicions generals donarà lloc a les accions judicials que StarStick SL valori pertinents en cada cas.

StarStick SL Tots els drets reservats.

Veure la política de protecció de dades i política sobre cookies