Condicions generals de contractació

Aquestes condicions es recorden entre la societat StarStick SL, amb domicili fiscal a Folch i Torres, 5B, 08500, Vic, Espanya i CIF B66806241 i qualsevol persona que vulgui realitzar una compra a través de la pàgina web de l'empresa; www.starstickvinilos.com , a partir d'ara denominat "Usuari".

Aquestes condicions regulen totes les etapes necessàries per a realitzar la comanda i garanteixen el seguiment d'aquesta transacció entre les dues parts contractants.

1. Informació de l'empresa

Denominació social: STARSTICK SL
Domicili social: Folch i Torres, 5B - 08500 - Vic
Número d'identificació fiscal: B66806241
Correu electrònic: info@starstickvinilos.com

2. Destinataris dels productes i serveis

Poden registrar-se com a usuaris de l'portal www.starstickvinilos.com , i posteriorment realitzar la compra dels productes de l'web, qualsevol persona física major de 18 anys, o persona jurídica degudament representada que accepta els termes i condicions que fixa l'empresa en aquest contracte. Queden excloses totes les persones menors de 18 anys com a possibles usuaris d'aquest portal.

A l'realitzar la seva comanda, l'Usuari manifesta l'acceptació, plena i completa, de les condicions generals de venda, dels preus i de la descripció dels articles contemplats en aquesta transacció. Aquestes condicions generals de venda seran les úniques aplicables entre les dues parts.

3. Informació productes i preus

Els preus dels productes s'indiquen amb els impostos inclosos. No inclouen les despeses de transport. Aquestes despeses es mostren a la fase final abans de realitzar la comanda.

StarStick SL es guarda el dret a modificar els preus i especificacions sense previ avís. No obstant això els preus es facturen en base als preus mostrats en el moment de l'registre de les comandes, sempre en cas que hi hagi existències suficients.

Les dades incloses en cadascuna de les fitxes dels productes o en les seves fotografies tenen una funció merament informativa. Com a conseqüència StarStick SL declina qualsevol responsabilitat per l'aparició d'errors en aquesta informació. En cas d'haver-los StarStick SL, es compromet a prendre les mesures que estiguin al seu abast per corregir els referits errors o omissions després d'haver estat informada dels mateixos. Tot usuari disposa d'un dret de retractació de 7 dies causat per la no conformitat dels productes venuts amb la seva fitxa descriptiva o pel caràcter erroni de les informacions contingudes en aquesta.

Les mesures detallades dels vinils poden tenir una variació a causa de el procés d'impressió i manipulat. Els colors mostrats són orientatius, poden variar segons la configuració i la pantalla de cada dispositiu.

Durant el procés de preparació de les comandes, tot i qualsevol error de preus que eventualment pugui presentar-se a la pàgina web a causa de anomalies tècniques serà detectat. En aquesta situació, l'Usuari serà contactat. Si el preu del producte presentat a la pàgina web fos en realitat més baix, la diferència serà retornada a l'Usuari. Si el preu fos superior, el client serà informat i podrà acceptar o cancel·lar la seva comanda.

Una vegada que una comanda es trobi en preparació per a ser enviat no podrà ser anul·lat.

4. Formes de pagament

StarStick SL proposa a l'Usuari dos mètodes de pagament: Targeta de crèdit o transferència bancària.

4.1 Pagament amb targeta

StarStick SL utilitza el TPV Virtual de Caixa Banc - La Caixa.

StarStick SL accepta pagaments amb targetes de les marques Visa, Mastercard i JCB.

El TPV virtual és un dispositiu preparat per a realitzar vendes de manera segura a través d'Internet, i funciona de la següent manera:

A.- Si l'entitat financera així ho decideix, intentarà contactar amb el banc emissor de la targeta per sol·licitar l'autenticació de l'titular (verificació de la seva identitat) abans de sol·licitar la corresponent petició d'autorització. D'aquesta manera es pot garantir, que només el titular genuí, propietari de la targeta, podrà operar amb ella.

B.- Implementa SSL en totes les comunicacions que impedeixen la intercepció de la informació per tercers. Per tant, la confidencialitat està assegurada en totes les comunicacions que s'estableixin durant la transacció.

C.- També habilita mecanismes per provar l'autenticitat de l'origen de les transaccions i que impedeixen, així mateix, la manipulació de dades per tercers. D'aquesta manera s'assegura la integritat de les dades de la transacció.

D. Les dades de les targetes no són normalment coneguts pel comerç, amb el que s'evita que aquesta informació pugui ser utilitzada posteriorment per tercers de forma fraudulenta. Aquesta informació és emmagatzemada convenientment pel TPV Virtual que al seu torn la proporcionarà a el sistema de pagaments quan sigui necessari (per exemple en una devolució).

Per tant, totes les transaccions realitzades a través de l'TPV Virtual comptaran amb totes les garanties de seguretat, confidencialitat i integritat per als agents participants: titulars de targetes i les seves entitats emissores, i comerços i les seves entitats adquirents.

4.2 Pagament per transferència

Els pagaments mitjançant transferència bancària es ingressessin en la següent compte:

Beneficiari: STARSTICK SL
Entitat: La Caixa
Compte Corrent: ES1221000288840200451454

El número de compte bancari apareixerà també a la pantalla de confirmació de la comanda i més serà enviada per correu electrònic per poder efectuar l'ingrés per l'import corresponent. Un cop ingressat l'import, StarStick SL comença a gestionar la comanda. Algunes transferències no es fan efectives fins a el menys 48 hores (dies laborables) després de l'ingrés.

Si transcorreguts 15 dies hàbils StarStick SL no ha rebut el pagament la comanda serà cancel·lat. El número de compte per fer el pagament és el següent:
La Caixa: ES1221000288840200451454

5. Disponibilitat de productes

En cas que StarStick SL no disposi de la totalitat o parcialitat dels productes sol·licitats per l'usuari, aquest serà informat per correu electrònic o per telèfon, i podrà decidir si vol l'anul·lació total de la comanda o l'enviament parcial i el reemborsament proporcional de els productes no disponibles.

Si ja s'hagués efectuat el càrrec en compte en el moment de donar la informació relativa a la no disponibilitat del producte, es realitzaria un procediment de reemborsament pels imports corresponents, en el compte bancari que desitgés l'usuari, a el qual prèviament se li realitzaria una trucada telefònica o se li enviaria un correu electrònic.

Els reintegraments es realitzen en el mateix suport en què va realitzar el pagament en els següents períodes:

- Transferència bancària: de 5 a 8 dies hàbils

- Targeta de crèdit: 5 dies hàbils

- Targeta de dèbit: 30 dies hàbils

6. Condicions de lliurament

Els enviaments es realitzen a través de l'empresa de transports CorreosExpress servei 24h. Els costos d'enviament són gratuïts per a Espanya (excepte illes) a partir de 85 € de compra. El termini de lliurament és de 24-48 hores per a productes en estoc i de 4-7 dies per a productes sense estoc i / o productes personalitzats.

En el cas que el termini de lliurament fos molt diferent a l'indicat al web StarStick SL es posaria en contacte amb l'usuari mitjançant un correu electrònic o una trucada telefònica per informar del termini real i confirmar la comanda. No obstant això, la modificació de el període de lliurament indicat inicialment no implicarà l'anul·lació de la comanda ni indemnització.

L'usuari pot seguir totes les etapes de l'enviament, des del moment de la compra fins al lliurament, des del Menú / Les meves comandes. El lliurament de el paquet es realitza en mà al domicili o lloc indicat per l'Usuari. En cas d'estar absent en el moment del lliurament, l'empresa de transports deixa avís de pas i el comprador ha de posar-se en contacte amb l'empresa de transports per acordar una nova hora de lliurament. Si passats 7 dies des del primer intent de lliurament l'usuari no s'ha posat en contacte amb l'empresa de transports, el paquet serà retornat a les instal·lacions de StarStick SL. En aquest cas, l'usuari pot sol·licitar l'abonament de la compra o el reenviament de el paquet. En ambdós casos les despeses d'enviament aniran al seu compte. Si es desitja l'abonament StarStick SL retorna l'import total de la compra menys les despeses de l'enviament, ja que el servei de transport ja s'ha realitzat, i si es desitja el reenviament de el paquet, l'usuari ha de contractar de nou el servei de missatgeria.

Els paquets petits contractat mitjançant Correus postal (Correus ordinari) tenen un termini de lliurament de 5-8 dies, un cop fabricat el producte. Aquest tipus de transport no permet fer el seguiment del paquet i el lliurament no es realitza en mà, es deixa el paquet a la bústia.
Si la forma de pagament és mitjançant transferència bancària l'enviament no es fa efectiu fins que s'hagi comprovat el pagament.
Les despeses d'enviament assumeixen una part de el cost de l'enviament i la preparació logística del paquet. En cas de paquets molt petits s'ofereix l'opció de contractar l'enviament mitjançant l'empresa de transports o Correus Postal.

Les despeses de preparació i enviament no poden agrupar diferents compres. Cada enviament té un cost associat. En les comandes de diversos articles es farà un únic enviament que es correspondrà amb l'article el termini de lliurament sigui més gran.

El lliurament es considera efectuada en el moment que el transportista posa el producte a disposició de l'usuari. Correspon al destinatari verificar els productes a la recepció dels mateixos i exposar totes les excepcions i reclamacions que puguin estar justificades. El client disposarà de 24 hores per comprovar la integritat de tots els components del producte així com comprovar que inclou tots els accessoris indicats en la pàgina de producte. Passat aquest temps es donarà per acceptat la integritat i contingut del producte.

Per consultar els preus dels serveis de lliurament clica aquí

Si l'adreça de lliurament es troba en un país fora de la UE el paquet haurà de passar duanes i es podrà veure subjecte a impostos. En aquest cas les despeses de DUA aniran a càrrec de comprador.

Els enviaments a les Illes Canàries estan subjectes al pagament d'aranzels i impostos d'importació, així com a les duanes locals.

7. Reemborsament - Devolució - Desistiment

L'Usuari té 15 dies, des de la recepció del paquet, per a realitzar la devolució total o parcial de la comanda.

Únicament es poden retornar productes que estiguin en perfectes condicions i en el seu embalatge original. Els productes personalitzats (amb nom o color), productes utilitzats o vinils ja manipulats NO es poden retornar.

Si el producte és defectuós o erroni, es pot sol·licitar la devolució sempre que no hagi estat manipulat. Un cop el client instal·li o manipuli el producte no es podrà tornar sota cap concepte.

Les despeses de transport derivades de la devolució del producte seran a compte de l'Usuari, sempre que el producte no sigui defectuós o erroni.

L'usuari té dues opcions per fer arribar el producte a les instal·lacions de StarStick SL

enviament independent

L'Usuari contracta qualsevol agència de transports i fa arribar el paquet a la següent adreça postal:

StarStick Vinils - Folch i torres, 5 B - 08500 - Vic

Recollida a porta (Vàlid únicament per a recollides a península)

StarStick SL ofereix el servei de gestió i recollida de paquets. El servei té un cost de 5 € i amb ell l'Usuari únicament ha d'imprimir una etiqueta i enganxar-la sobre de el paquet.

Un cop rebuda la mercaderia i comprovat que està en perfectes condicions, es tramita la devolució de l'import del producte (sense despeses d'enviament) amb el mateix sistema que es va realitzar el pagament.

8. Garanties

StarStick SL garanteix que pot vendre productes i serveis des de la pàgina web www.starstickvinilos.com , i que disposa de la tècnica necessària per a realitzar les diferents transaccions en línia.

Els diferents productes que es poden adquirir mitjançant el portal www.starstickvinilos.com disposen de la garantia obligatòria de fabricant pel que fa a qualitat o funcionament. StarStick SL no concedeix cap garantia sobre productes o serveis de tercers.

StarStick SL fa els seus millors esforços perquè la informació que apareix sigui correcta, però no pot garantir l'exactitud en les descripcions. Els productes poden patir petites variacions pel que fa a les especificacions, colors o altres característiques de disseny.

L'Usuari serà responsable, llevat que s'indiqui el contrari, de les despeses de transport, telefònics, correus i altres despeses ocorreguts durant el període de garantia.

9. Signatura i prova

Els registres informatitzats, conservats en els sistemes informàtics de la societat StarStick SL en condicions de seguretat, es consideren com una prova de les comunicacions, de les comandes i dels pagaments realitzats entre les parts, d'acord amb les disposicions legals, i permetran exigir els imports que figuren en el correu electrònic de confirmació de la comanda. Aquesta validació serveix com a firma i acceptació de totes les operacions realitzades en la pàgina web.

L'Usuari que no disposi de número de client haurà de procedir a la creació del seu compte client, emplenant tots els camps obligatoris indicats amb un asterisc. En el cas de tractar-se d'un nou Usuari, els serveis de StarStick SL li atribuiran un número de client immediatament després de realitzar la seva primera comanda. El nombre de client és estrictament personal i intransferible.

10. Responsabilitat

StarStick SL rebutja la responsabilitat que es derivi de la mala utilització dels continguts exposats en aquesta web i es reserva el dret a actualitzar-los, eliminar-los, establir limitacions i / o restringir el seu accés en qualsevol moment, de manera temporal o permanent. A el mateix temps, rebutja les responsabilitats que puguin derivar-se d'errors tipogràfics o qualsevol informació no continguda en aquesta web.

StarStick SL no garanteix que el web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels danys causats per l'accés al web o per la impossibilitat d'accedir-hi.

StarStick SL no es responsabilitza de la informació, serveis ni productes que apareguin a pàgines web enllaçades a www.starstickvinilos.com .

11. Tractament de les dades personals

Les dades personals que els usuaris d'aquest web facilitin a l'empresa, mitjançant els formularis de consulta o els formularis de registre de clients, s'incorporaran als corresponents fitxers informatitzats de StarStick SL d'acord amb la legislació o normativa vigent en cada cas, i es garanteix la confidencialitat en el seu tractament.

En cap cas, aquestes dades seran cedides, venuts o llogats amb cap altra finalitat que la realització d'un lliurament o per respondre a un requeriment judicial.

Les dades personals seran utilitzades únicament i exclusivament pels serveis interns de StarStick SL. S'utilitzaran per a tramitar les compres, des de la realització de la comanda fins al lliurament, millorar els serveis a el client, informar de promocions o esdeveniments de caràcter comercial de StarStick.

Els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a les dades personals continguts en la nostra base de dades s'exerciran mitjançant notificació per escrit, indicant clarament en l'assumpte "Tutela de Drets LOPD", a l'atenció de: info@starstickvinilos.com

Per a més informació ha de consultar la pestanya "Política de privacitat i galetes" .

12. Enviament d'informacions per part de StarStick SL

L'acabo Butlletí inclou tots els correus electrònics, ofertes promocionals i butlletins institucionals que contenen informació sobre StarStick SL o sobre l'Usuari, que StarStick envia directament a la bústia de correu electrònic de l'Usuari.

L'Usuari es subscriu a la newsletter de StarStick en el moment en què realitza la seva primera comanda. L'usuari podrà accedir i modificar les seves dades personals en qualsevol moment en el "Espai Client", a la pestanya "Modificar dades personals" .

13. Drets d'autor, propietat intel·lectual i industrial

Tots els seus continguts, incloent els textos, imatges, so i qualsevol altre material, són propietat de StarStick SL. L'Usuari reconeix que la reproducció, còpia, comercialització, distribució, transformació, reutilització, comunicació pública i en general qualsevol altra forma d'explotació de les imatges i dibuixos que apareixen en aquest portal www.starstickvinilos.com , sense autorització expressa i per escrit de els propietaris de l'empresa constitueix una infracció dels seus drets de propietat intel·lectual i / o industrial. Els usuaris deuen respectar els drets d'autor i els avisos de propietat.

14. Modificacions de el present contracte

StarStick SL podrà modificar el contingut de el present contracte, sempre que hi hagi una causa o motiu suficient per a això. En cas de modificació s'ha de notificar d'això als usuaris mitjançant un correu electrònic o una publicació en la pàgina web, especificant amb claredat, els motius i efectes de tot tipus, a fi de que l'usuari pugui, després, ratificar la seva acceptació.

15. Legislació aplicable

Tenint en compte que l'empresa prestadora dels serveis d'aquest contracte es troba establerta a Espanya la legislació aplicable serà la legislació espanyola. Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, en els Codis Civil i de Comerç i en les restants normes civils o mercantils sobre contractes, especialment, les normes de protecció dels consumidors i usuaris i d'ordenació de l'activitat comercial.

El present contracte entrarà en vigor i tindrà plens efectes des del moment en què es produeixi l'acceptació de l'usuari.

El present contracte pot emmagatzemar-se i reproduir-se pels mitjans electrònics o informàtics habituals.

16. Responsabilitats

L'incompliment de les presents condicions generals donarà lloc a les accions judicials que StarStick SL valori pertinents en cada cas.

StarStick SL Tots els drets reservats.

Veure la política de protecció de dades i política sobre cookies