Condicions generals de venda

1. Informació general

La titularitat d'aquest lloc web www.starstickvinilos.com (d'ara endavant Lloc Web) l'ostenta: StarStick SL, proveïda de NIF: B66806241 i inscrita a: Registre Mercantil de Barcelona; i les dades registrals de les quals són: Full B-488017 Tom 45445 Foli 188 Inscripció 1, i les dades de contacte del qual són:

Adreça: Folch i Torres, 5B – 08500 – Vic

Email de contacte: [email protected]

Aquest document (així com altres documents que s'esmenten aquí) regula les condicions per les quals es regeix l'ús d'aquest Lloc Web (www.starstickvinilos.com) i la compra o adquisició de productes en aquest (d'ara endavant, Condicions).

A efectes d'aquestes Condicions s'entén que l'activitat que StarStick SL desenvolupa a través del Lloc Web comprèn la venda de vinils decoratius, làmines i quadres, papers pintats i altres complements decoratius per a nens i adults.

A més de llegir les presents Condicions, abans d'accedir, navegar i/o fer servir aquesta pàgina web, l'Usuari ha d'haver llegit l'Avís Legal i les Condicions Generals d'Ús, incloent-hi, la política de cookies, i la política de privadesa i de protecció de dades de StarStick SL. En utilitzar aquest Lloc Web o en fer i/o sol·licitar l'adquisició d'un producte a través d'aquest, l'Usuari consenteix quedar vinculat per aquestes Condicions i per tot el que s'ha esmentat anteriorment, per la qual cosa si no està d'acord amb tot això, no ha de utilitzar aquest Lloc Web.

Així mateix, s'informa que aquestes condicions podrien ser modificades. L'Usuari és responsable de consultar-les cada vegada que accedeixi, navegueu i/o utilitzeu el Lloc Web ja que seran aplicables aquelles que es trobin vigents en el moment en què se sol·licite l'adquisició de productes.

Per a totes les preguntes que l'Usuari pugui tenir en relació amb les Condicions podeu posar-vos en contacte amb el titular utilitzant les dades de contacte facilitades més amunt o, si escau, utilitzant el formulari de contacte.

2. L'Usuari

L'accés, la navegació i ús del Lloc Web, confereix la condició d'usuari (d'ara endavant referit, indistintament, individualment com a Usuari o conjuntament com a Usuaris), per la qual cosa s'accepten, des que s'inicia la navegació pel Lloc Web, totes les Condicions aquí establertes, així com les seves modificacions ulteriors, sens perjudici de l'aplicació de la corresponent normativa legal de compliment obligat segons el cas.

L'Usuari assumeix la responsabilitat d'un ús correcte del Lloc Web. Aquesta responsabilitat s'estendrà a:

- Fer ús d'aquest Lloc Web únicament per fer consultes i compres o adquisicions legalment vàlides.

- No fer cap compra falsa o fraudulenta. Si es pogués considerar raonablement que s'ha fet una compra d'aquesta índole, podria ser anul·lada i s'informaria les autoritats pertinents.

- Facilitar dades de contacte veraços i lícits, per exemple, adreça de correu electrònic, adreça postal i/o altres dades (veure Avís Legal i Condicions Generals d'Ús).

L'Usuari declara ser major de 18 anys i tenir capacitat legal per celebrar contractes a través d'aquest Lloc Web.

L'Usuari podrà formalitzar, a la seva elecció, amb StarStick SL el contracte de compravenda dels productes i/o serveis desitjats en qualsevol dels idiomes en què aquestes Condicions estiguin disponibles en aquest Lloc Web.

3. Informació productes i preus

StarStick SL plasma amb la màxima precisió possible els detalls i característiques dels diferents productes venuts en aquest Lloc Web, tot i així, algunes característiques poden presentar variacions entre allò que s'aprecia en pantalla i el producte real. Els colors poden variar depenent de la configuració i la pantalla de cada dispositiu.

Les dades incloses a cadascuna de les fitxes dels productes oa les seves fotografies tenen una funció merament informativa. Com a conseqüència, StarStick SL declina qualsevol responsabilitat per laparició derrors en aquesta informació. En cas d'haver-los StarStick SL, es compromet a prendre les mesures que estiguin al seu abast per corregir els errors o omissions esmentats després d'haver estat informada dels mateixos. Tot usuari disposa d'un dret de retractació de 7 dies causat per la no-conformitat dels productes venuts amb la seva fitxa descriptiva o pel caràcter erroni de les informacions contingudes en aquesta.

Les mides detallades dels vinils o altres productes oferts a la botiga online www.starstickvinilos.com poden tenir una variació degut al procés d'impressió, creació o manipulat.

4. Procés de compra o adquisició

Els Usuaris degudament registrats poden comprar al Lloc Web pels mitjans i formes establerts. Hauran de seguir el procediment de compra i/o adquisició en línia de www.starstickvinilos.com, durant el qual diversos productes poden ser seleccionats i afegits a la cistella, cistella o espai final de compra i, finalment, fer clic a: "COMPRAR".

Així mateix, l'Usuari haurà d'emplenar i/o comprovar la informació que se li sol·licita a cada pas, encara que, durant el procés de compra, abans de realitzar el pagament, es poden modificar les dades de la compra.

Seguidament, l'Usuari rebrà un correu electrònic confirmant que StarStick SL ha rebut la comanda o sol·licitud de compra i/o prestació del servei, és a dir, la confirmació de la comanda. I, si escau, se us informarà, igualment, mitjançant correu electrònic quan la vostra compra estigui sent enviada. Si escau, aquestes informacions també podrien posar-se a disposició de l'Usuari a través del seu espai personal de connexió al Lloc Web.

L'Usuari reconeix estar al corrent, en el moment de la compra, de certes condicions particulars de venda que concerneixen el producte en qüestió i que es mostren al costat de la presentació o, si escau, imatge d'aquest a la seva pàgina del Lloc Web, indicant, a manera enunciativa, però no exhaustiva, i atenent a cada cas: nom, preu, components, quantitat, color, detalls dels productes, o característiques, manera com es duran a terme i/o cost de les prestacions; i reconeix que la realització de la comanda de compra o adquisició materialitza l'acceptació plena i completa de les condicions particulars de venda aplicables a cada cas.

Les comunicacions, ordres de compra i pagaments que intervinguin durant les transaccions efectuades al Lloc Web podrien ser arxivades i conservades als registres informatitzats de StarStick SL per tal de constituir un mitjà de prova de les transaccions, en tot cas, respectant les condicions raonables de seguretat i les lleis i normatives vigents que a aquest respecte siguin aplicables, i particularment atenent el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d'aquestes dades (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, i als drets que assisteixen a els Usuaris conforme a la política de privadesa d'aquest Lloc Web.

5. Disponibilitat

Totes les comandes de compra rebudes per StarStick SL a través del Lloc Web estan subjectes a la disponibilitat dels productes i/oa que cap circumstància o causa de força major afecti el subministrament dels mateixos. Si es produïssin dificultats quant al subministrament de productes o no quedessin productes en estoc, StarStick SL es compromet a contactar a l'Usuari i reemborsar qualsevol quantitat que pogués haver estat abonada en concepte d'import.

6. Preus i pagaments

Els preus exhibits al Lloc Web s'indiquen en euros (€) i inclouen els impostos, llevat que per exigència legal, especialment pel que fa a l'IVA, s'assenyali i apliqui una qüestió diferent. Els preus dels productes no inclouen les despeses de transport. Aquestes despeses es mostren a la fase final abans de realitzar la comanda. StarStick SL es guarda el dret a modificar els preus i les especificacions sense previ avís. No obstant això, els preus es facturen en base als preus mostrats en el moment de la preparació de les comandes, sempre en cas que hi hagi existències suficients.

Si el preu del producte presentat a la pàgina web fos en realitat més baix del preu pagat per part de l'Usuari, la diferència serà tornada. Si el preu fos superior, el client serà informat i podrà acceptar o cancel·lar la comanda.

Quan una comanda es trobi en preparació per a ser enviat no podrà ser anul·lat.

Els mitjans de pagament acceptats seran: Targeta de crèdit o dèbit, PayPal, Pagament a terminis i transferència bancària.

StarStick SL utilitza tots els mitjans per garantir la confidencialitat i la seguretat de les dades de pagament transmeses per l'Usuari durant les transaccions a través del Lloc Web. Com a tal, el Lloc Web utilitza un sistema de pagament segur SSL (Secure Socket Layer).

6.1 Pagament amb targeta

StarStick SL utilitza el TPV Virtual de CaixaBank – La Caixa, i accepta pagaments amb targetes de les marques Visa, MasterCard i JCB.

El TPV virtual és un dispositiu preparat per fer vendes de manera segura a través d'Internet, i funciona de la manera següent:

A.- Si l'Entitat financera així ho decideix, intentarà contactar amb el banc emissor de la targeta per sol·licitar l'autenticació del titular (verificació de la identitat) abans de sol·licitar la corresponent petició d'autorització. D'aquesta manera es pot garantir, que només el titular genuí, amo de la targeta, hi podrà operar.

B.- Implementa SSL a totes les comunicacions que impedeixen la intercepció de la informació per tercers. Per tant, la confidencialitat està assegurada a totes les comunicacions que s'estableixin durant la transacció.

C.- També habilita mecanismes per provar l'autenticitat de l'origen de les transaccions i que impedeixen, així mateix, la manipulació de dades per tercers. D'aquesta manera, s'assegura la integritat de les dades de la transacció.

D.- Les dades de les targetes no són normalment conegudes pel comerç, de manera que s'evita que aquesta informació pugui ser utilitzada posteriorment per tercers de forma fraudulenta. Aquesta informació és emmagatzemada convenientment pel TPV Virtual que alhora la proporcionarà al sistema de pagaments quan sigui necessari (per exemple en una devolució).

Per tant, totes les transaccions realitzades a través del TPV Virtual comptaran amb totes les garanties de seguretat, confidencialitat i integritat per als agents participants: titulars de targetes i entitats emissores, i comerços i entitats adquirents.

6.2 Pagament per transferència

Els pagaments mitjançant transferència bancària s'ingressaran al compte següent:

Beneficiari: STARSTICK SL
Entitat: La Caixa
Compte Corrent: ES1221000288840200451454

El número de compte bancari apareixerà també a la pantalla de confirmació de la comanda ia més serà enviada per correu electrònic per poder efectuar l'ingrés per l'import corresponent. Un cop ingressat l'import, StarStick SL comença a gestionar la comanda. Algunes transferències no es fan efectives fins a almenys 48 hores (dies feiners) després de l'ingrés. Si transcorreguts 10 dies hàbils StarStick SL no ha rebut el pagament la comanda serà cancel·lada.

6.3 PayPal

L'Usuari també pot fer el pagament de la compra amb el vostre compte de PayPal. En cas de seleccionar aquesta modalitat de pagament, l'Usuari serà redirigit a la pàgina segura de PayPal, on haurà d'introduir les credencials i acceptar el cobrament. Un cop confirmat el pagament, l'Usuari serà retornat al Lloc Web de StarStick SL, on podreu comprovar la compra realitzada.

7. Lliurament

StarStick SL realitza enviaments a diferents països del món. Per veure les zones i preus dels enviaments podeu consultar el següent link .

Les despeses d'enviament només assumeixen una part del cost total de l'enviament i la preparació logística del paquet. A les comandes de diversos articles es farà un únic enviament que es correspondrà amb l'article el termini de lliurament del qual sigui major.

Exceptuant aquells casos en què hi hagi circumstàncies imprevistes o extraordinàries o, si escau, derivades de la personalització dels productes, la comanda serà lliurada en el termini assenyalat al Lloc Web segons el mètode d'enviament seleccionat per l'Usuari.

Si el termini de lliurament fos molt diferent del que indica el web, StarStick SL es posaria en contacte amb l'usuari mitjançant un correu electrònic o una trucada telefònica per informar del termini real. Aquest podrà triar seguir endavant amb la compra establint una nova data de lliurament o bé anul·lar la comanda amb el reemborsament total del preu pagat. No obstant això, la modificació del període de lliurament indicat inicialment no implicarà cap indemnització.

En qualsevol cas, els lliuraments a domicili es fan en dies laborables.

Si resulta impossible efectuar el lliurament de la comanda per absència de l'Usuari, la comanda podria ser tornada al magatzem. Tot i això, el transportista deixaria un avís explicant on es troba la comanda i com fer perquè sigui lliurat de nou.

Si l'Usuari no estarà al lloc de lliurament a la franja horària convinguda, cal que us poseu en contacte amb StarStick SL per convenir el lliurament un altre dia.

En cas que transcorrin 30 dies des que la seva comanda estigui disponible per al seu lliurament, i no hagi estat lliurada per causa no imputable a StarStick SL, StarStick SL entendrà que l'Usuari desitja desistir del contracte i aquesta es considerarà resolta. Com a conseqüència de la resolució del contracte, tots els pagaments rebuts de l'Usuari us seran retornats, a excepció de les despeses d'enviament i/o despeses addicionals resultants de la devolució del paquet a instal·lacions de StarStick SL.

A efectes de les presents Condicions, s'entendrà que s'ha produït el lliurament o que la comanda ha estat lliurada en el moment en què l'Usuari o un tercer indicat per l'Usuari adquireixi la possessió material dels productes, cosa que s'acreditarà mitjançant la signatura de la recepció de la comanda a la direcció de lliurament convinguda.

Correspon al destinatari verificar els productes a la recepció dels mateixos i exposar totes les excepcions i reclamacions que puguin estar justificades. El client disposarà de 24 hores per comprovar la integritat de tots els components del producte així com comprovar que inclou tots els accessoris indicats a la pàgina de producte. Passat aquest temps es donarà per acceptat la integritat i el contingut del producte.

Els riscos que es puguin derivar dels productes seran a càrrec de l'Usuari a partir del moment del seu lliurament. L'Usuari adquireix la propietat dels productes quan StarStick SL rep el pagament complet de totes les quantitats degudes en relació a la compra o adquisició efectuada, incloses les despeses d'enviament, o bé en el moment del lliurament, si aquesta té lloc en un moment posterior a la recepció completa de limport objecte de pagament per StarStick SL.

De conformitat amb el que disposa la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l'impost sobre el valor afegit (IVA), les comandes de compra per al lliurament s'entendran localitzades al territori d'aplicació de l'IVA espanyol si la direcció de lliurament està en territori espanyol excepte Canàries, Ceuta i Melilla. El tipus d'IVA aplicable serà el legalment vigent a cada moment en funció de l'article concret de què es tracti.

Si la direcció de lliurament es troba en un país fora de la UE, el paquet haurà de passar duanes i es podrà veure subjecte a impostos. En aquest cas, les despeses de DUA aniran a càrrec del comprador.

Els enviaments a les Illes Canàries estan subjectes al pagament d'aranzels i impostos d'importació, així com a les duanes locals. Tots aquests càrrecs aniran a càrrec del comprador.

7.1 Enviaments per agència

A l'apartat Enviaments es pot veure el termini i l'import de l'enviament segons la zona de lliurament.

Els costos d'enviament són gratuïts per a Espanya (excepte illes) a partir de 50€ de compra, les comandes inferiors a 50€ tenen un cost de 3,50€ per a Espanya (excepte illes).

El termini de lliurament orientatiu és de 2-7 dies.

L'Usuari podrà seguir totes les etapes de l'enviament, des del moment de la compra fins al lliurament, des del Menú/Les meves comandes.

El lliurament del paquet es farà en mà a l'adreça que l'Usuari hagi indicat al moment de la compra.

En cas que ningú pugui recollir el paquet en el moment del lliurament, el repartidor deixarà una nota de pas a la bústia i l'Usuari haurà de posar-se en contacte amb l'empresa de transports per acordar una hora de lliurament nova.

Si passats 7 dies des del primer intent de lliurament l'Usuari no es posa en contacte amb l'empresa de transports, el paquet serà tornat a les instal·lacions de StarStick SL. En aquest cas, l'usuari podrà sol·licitar l'abonament de la compra o el reenviament del paquet. En tots dos casos les despeses d'enviament aniran a compte de l'Usuari. Si l'usuari desitja l'abonament de la comanda, StarStick SL tornarà l'import total de la compra menys les despeses de l'enviament, ja que el servei de transport ja s'haurà realitzat. Si, per contra, l'usuari desitja el reenviament del paquet, serà ell qui haurà de contractar un nou servei de missatgeria.7.2 Enviaments mitjançant Correus Postal

Els paquets petits contractat mitjançant Correus Postal (Correus ordinari) tenen un termini de lliurament de 5-8 dies, un cop fabricat el producte. Aquest tipus de transport no permet fer el seguiment del paquet i el lliurament no es fa a la mà, es deixarà el paquet a la bústia.7.3 Enviaments mitjançant Mondial relay o point de lliurament

Els usuaris d'alguns països europeus poden triar Mundial Relay com a sistema d'enviament.

Aquest tipus d'enviaments fan el lliurament dels paquets a punts de lliurament Punto Pack® o al domicili del destinatari.

L'usuari rebrà un missatge indicant el lloc de recollida i el número PIN del paquet. Aquest codi PIN s'envia al destinatari per correu electrònic o SMS i serà sol·licitador pel comerciant del Point Relais per recollir el paquet.

8. Mitjans tècnics per corregir errors

Es posa en coneixement de l'Usuari que en cas que detecti que s'ha produït un error en introduir dades necessàries per processar la seva sol·licitud de compra al Lloc Web, podrà modificar-los posant-se en contacte amb StarStick SL a través dels espais de contacte habilitats al Lloc Web, i, si escau, a través d'aquells habilitats per contactar amb el servei d'atenció al client, i/o utilitzant les dades de contacte facilitades a la clàusula primera (Informació general). Així mateix, aquestes informacions també podrien solucionar-se per l'Usuari a través del seu espai personal de connexió al Lloc Web.

En qualsevol cas, l'Usuari, abans de fer clic a "COMPRAR", té accés a l'espai, la cistella o la cistella on es van anotant les seves sol·licituds de compra i pot fer modificacions.

De la mateixa manera, es remet a l'Usuari consultar l'Avís Legal i Condicions Generals d'Ús i, en concret, la Política de Privadesa per demanar més informació sobre com exercir el seu dret de rectificació segons el que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d'aquestes dades (RGPD) ia la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

9. Reemborsament – Devolució – Desistiment

L'Usuari té 14 dies, des de la recepció del paquet, per fer la devolució total o parcial de la comanda.

Únicament es poden tornar productes que estiguin en perfectes condicions i en el seu embalatge original. Els productes personalitzats (amb nom o color), productes utilitzats o vinils ja manipulats NO es poden tornar.

Tots els papers pintats de StarStick es fabriquen sota comanda, i queden exempts de desistiment. Si els papers rebuts presenten algun error o defecte de fabricació StarStick es farà responsable de la seva devolució, però si el producte es rep en perfectes condicions no es faran canvis ja que es consideren productes personalitzats.

Si el producte és defectuós o erroni, es pot sol·licitar la devolució sempre que no hagi estat manipulat. Un cop el client instal·li o manipuli el producte no es podrà tornar sota cap concepte.

Les despeses del transport derivades de la devolució del producte aniran a compte de l'Usuari, sempre que el producte no sigui defectuós o erroni.

L'usuari té dues opcions per fer arribar el producte a les instal·lacions de StarStick SL

Enviament independent

L'Usuari contracta qualsevol agència de transports i fa arribar el paquet a la següent adreça postal:

StarStick Vinils – Ramon de Casanova i Mir, 4 - 08500 - Vic

Recollida a porta (Vàlid únicament per a recollides a la península)

StarStick SL ofereix el servei de gestió i recollida de paquets. El servei té un cost de 5€ i amb ell l'usuari només ha d'imprimir una etiqueta i enganxar-la a sobre del paquet.

Un cop rebuda la mercaderia i comprovat que està en perfectes condicions, es tramita la devolució de l'import del producte (sense despeses d'enviament) amb el mateix sistema que es va fer el pagament.

9. Garanties

StarStick SL garanteix que pot vendre productes i serveis des de Lloc Web www.starstickvinilos.com , i que disposa de la tècnica necessària per realitzar les diferents transaccions en línia.

Els diferents productes que es poden adquirir mitjançant el seu lloc web disposen de la garantia obligatòria del fabricant quant a qualitat o funcionament. StarStick SL no concedeix cap garantia sobre productes o serveis de tercers.

StarStick SL fa els millors esforços perquè la informació que apareix sigui correcta, però no pot garantir l'exactitud en les descripcions. Els productes poden patir petites variacions quant a les especificacions, colors o altres característiques de disseny.

L'Usuari serà responsable, llevat que s'indiqui el contrari, de les despeses de transport, telefòniques, correus i altres despeses ocorregudes durant el període de garantia.

10. Exoneració de responsabilitat

Llevat de disposició legal en sentit contrari, StarStick SL no acceptarà cap responsabilitat per les següents pèrdues, amb independència del seu origen:

qualssevol pèrdues que no fossin atribuïbles a cap incompliment per part seva;

pèrdues empresarials (incloent-hi lucre cessant, d'ingressos, de contractes, d'estalvis previstos, de dades, pèrdua del fons de comerç o despeses innecessàries incorregudes); o de

qualsevol altra pèrdua indirecta que no fos raonablement previsible per ambdues parts en el moment en què es va formalitzar el contracte de compravenda dels productes entre ambdues parts.

Igualment, StarStick SL també limita la seva responsabilitat quant als casos següents:

StarStick SL aplica totes les mesures concernents a proporcionar una visualització fidel del producte al Lloc Web, però no es responsabilitza per les mínimes diferències o inexactituds que puguin existir a causa de manca de resolució de la pantalla, o problemes del navegador que s'utilitzi altres d'aquest caràcter.

StarStick SL actuarà amb la màxima diligència per posar a disposició de l'empresa encarregada del transport del producte objecte de la comanda de compra. Tot i això, no es responsabilitza per perjudicis provinents d'un mal funcionament del transport, especialment per causes com vagues, retencions en carreteres, i en general qualsevol altres pròpies del sector, que derivin en retards, pèrdues o furts del producte.

Errors tècnics que per causes fortuïtes o d'una altra índole, impedeixin un funcionament normal del servei a través d'internet. Manca de disponibilitat del Lloc Web per raons de manteniment o altres, que impedeixi disposar del servei. StarStick SL posa tots els mitjans al seu abast als efectes de dur a terme el procés de compra, pagament i enviament/lliurament dels productes, no obstant això s'eximeix de responsabilitat per causes que no li siguin imputables, cas fortuït o força major.

StarStick SL no es fa responsable del mal ús i/o del desgast dels productes que hagin estat utilitzats per l'Usuari. Alhora, StarStick SL tampoc es farà responsable d'una devolució errònia realitzada per l'Usuari. És responsabilitat de l'Usuari tornar el producte correcte.

En general, StarStick SL no es responsabilitzarà per cap incompliment o retard en el compliment d'alguna de les obligacions assumides, quan aquest sigui degut a esdeveniments que estan fora del seu control raonable, és a dir, que es deguin a causa de força major, i aquesta podrà incloure, a manera enunciativa però no exhaustiva:

Vagues, tancaments patronals o altres mesures reivindicatives.

Commoció civil, revolta, invasió, amenaça o atac terrorista, guerra (declarada o no) o amenaça o preparatius de guerra.

Incendi, explosió, tempesta, inundació, terratrèmol, enfonsament, epidèmia o qualsevol altre desastre natural.

Impossibilitat de fer servir trens, vaixells, avions, transports de motor o altres mitjans de transport, públics o privats.

Impossibilitat de fer servir sistemes públics o privats de telecomunicacions.

Actes, decrets, legislació, normativa o restriccions de qualsevol govern o autoritat pública.

D'aquesta manera, les obligacions quedaran suspeses durant el període en què la causa de força major continuï, i StarStick SL disposarà d'una ampliació en el termini per complir-les per un període de temps igual al que duri la causa de força major. StarStick SL posarà tots els mitjans raonables per trobar una solució que li permeti complir les seves obligacions malgrat la causa de força major.

11. Comunicacions per escrit i notificacions

Mitjançant l'ús d'aquest Lloc Web, l'Usuari accepta que la major part de les comunicacions amb StarStick SL siguin electròniques (correu electrònic o avisos publicats al Lloc Web).

A efectes contractuals, l'Usuari consenteix a utilitzar aquest mitjà electrònic de comunicació i reconeix que tot contracte, notificació, informació i altres comunicacions que StarStick SL enviï de forma electrònica compleixen amb els requisits legals de ser per escrit. Aquesta condició no afecta els drets reconeguts per llei a l'Usuari.

L'Usuari pot enviar notificacions i/o comunicar-se amb StarStick SL a través de les dades de contacte que en aquestes Condicions es faciliten i, si escau, a través dels espais de contacte del Lloc Web.

Igualment, tret que s'estipuli el contrari, StarStick SL pot contactar i/o notificar a l'Usuari al seu correu electrònic oa l'adreça postal facilitada.

12. Renúncia

Cap renúncia de StarStick SL a un dret o acció legal concreta o la manca de requeriment per StarStick SL del compliment estricte per l'Usuari d'alguna de les seves obligacions suposarà, ni una renúncia a altres drets o accions derivats d'un contracte o de les Condicions, ni exonerarà l'Usuari del compliment de les obligacions.

Cap renúncia de StarStick SL a alguna de les presents Condicions o als drets o accions derivats d'un contracte tindrà efecte, tret que s'estableixi expressament que és una renúncia i es formalitzi i es comuniqui a l'Usuari per escrit.

13. Nul·litat

Si alguna de les presents condicions fossin declarades nul·les i sense efecte per resolució ferma dictada per autoritat competent, la resta de les clàusules romandran en vigor, sense que quedin afectades per aquesta declaració de nul·litat.

14. Acord complet

Les presents Condicions i tot document a què es faci referència expressa en aquestes constitueixen l'acord íntegre existent entre l'Usuari i StarStick SL en relació amb l'objecte de compravenda i substitueixen qualsevol altre pacte, acord o promesa anterior convinguda verbalment o per escrit per les mateixes parts.

L'Usuari i StarStick SL reconeixen haver consentit la celebració d'un contracte sense haver confiat en cap declaració o promesa feta per l'altra banda, llevat del que figura expressament esmentat a les presents Condicions.

15. Protecció de dades

La informació o dades de caràcter personal que l'Usuari faciliti a StarStick SL en el curs d'una transacció al Lloc Web, seran tractades d'acord amb allò establert a la Política de Privadesa o de protecció de dades (continguda, si escau, a l'Avís Legal i Condicions Generals d'Ús). En accedir, navegar i/o fer servir el Lloc Web l'Usuari consenteix el tractament d'aquesta informació i dades i declara que tota la informació o dades que facilita són veraces.

16. Legislació aplicable i jurisdicció

L'accés, la navegació i/o l'ús d'aquest Lloc Web i els contractes de compra de productes a través d'aquest es regeixen per la legislació espanyola. Qualsevol controvèrsia, problema o desacord que sorgeixi o estigui relacionat amb l'accés, navegació i/o ús del Lloc Web, o amb la interpretació i execució d'aquestes Condicions, o amb els contractes de venda entre StarStick SL i l'Usuari, se sotmetrà a la jurisdicció no exclusiva dels jutjats i tribunals espanyols.